sosyal2

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet; Bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumun iyilik halinin düzeyini yükseltmeye çalışır. İnsan ilişkilerinde ortaya çıkan sorunları çözmeye, birey, aile ve toplumu güçlü kılmaya ve özgürleştirmeye katkı sağlar. Meslekte; insan davranışı, yaşam boyu gelişim ve sosyal sistem teorilerinden yararlanarak insanların çevreleriyle etkileşim kurdukları noktalara gerektiğinde müdahale eder. Çözüm odaklı profesyonel yardım ve sosyal fayda odaklı sosyal hizmet düşüncesinin üretiminde bölüm (meslek) aktif rol oynar.

Mezuniyet Sonrası Sosyal Hizmet Uzmanlarının Çalıştığı Kurum ve Kuruluşlar

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri, Çocuk Yuvaları, Sevgi Evleri, Çocuk Evleri, Kız ve Erkek yetiştirme Yurtları, Aile Danışma Merkezleri, Koruyucu Aile Hizmetleri, Yaşlı Huzurevleri, Özürlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Özel Eğitim Kurum ve Kuruluşları, Toplum Merkezleri, Sosyal Yardım Örgütleri, Sağlık Bakanlığı, Üniversite, Kamu Hastaneleri ve Özel Hastaneler, Toplum Sağlığı Merkezleri, Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu, Adalet Bakanlığı, Islah Evleri, Sokak Çocukları Merkezleri, Sosyal yardım ve Dayanışmayı Teşvik Vakıfları, Merkezi Yönetimin Merkez ve Taşradaki Halkla İlişkiler Birimleri, Sanayi Kuruluşları, Fabrikalar, Yerel Yönetimler, Sendikalar, Sivil Toplum Kuruluşları, Özellikle Kamu Yararına Çalışan Dernekler.

sosyal hizmet1